Meespelen?

MEESPELEN MET BELLITONI

Geïnteresseerd om mee te spelen met Bellitoni? Leuk!

Bellitoni is een projectorkest. Dat betekent dat je je voor elk project kunt aanmelden en dat we dus geen invallers hebben. Voor musici die vaak meedoen is er een loyaliteitsbonus: zij krijgen voorrang als er teveel aanmeldingen zijn. Laat dit je er niet van weerhouden om je aan te melden als je nog nooit hebt meegedaan, soms is er opeens plek!

Stuur een mail naar info@bellitoni.nl met wie je bent, je ervaring op je instrument en hoe je Bellitoni hebt leren kennen. Wij houden geen audities, dus wij doen navraag bij mensen die je (zouden kunnen) kennen, om te weten te komen of je bij ons past. 

We streven ernaar om met een complete bezetting te repeteren - dat is bovendien veel gezelliger met de borrels na de repetities. Daarom mag je maximaal twee dagdelen missen (liever niet natuurlijk), en moet je aanwezig zijn bij de groepsrepetities en het repetitieweekend, waarin ook de generale repetitie plaats vindt. 

We zijn er trots op dat we een goede dirigent hebben, beroemde solisten en dat we concerten geven in mooie concertzalen, zoals het Muziekgebouw aan 't IJ, het Zuiderstrandtheater en het Concertgebouw. Met subsidies, sponsoring en advertenties proberen we de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te houden, maar een contributie is nodig om onze begroting sluitend te krijgen. Voor alle repetities bedraagt deze per project omstreeks € 90,-. Aan het begin van het project wordt het exacte bedrag gepubliceerd in de Bellitoni Buzz, maar het zal niet veel afwijken. Verder zijn er de kosten voor maaltijden en logies tijdens het repetitieweekend in het Akoesticum (of elders). Dit kost circa € 80, uitgaande van een meerpersoonskamer (2 of 4). Als je zelf je logeeradres en eten organiseert, zijn er geen extra kosten aan het repetitieweekend verbonden.

Om Bellitoni financieel gezond te houden is het uiteraard ook belangrijk dat onze concertzalen goed gevuld zijn. Daarom verwachten we ook van alle deelnemers dat zij zich inzetten om kaarten te verkopen.