Bestuur en organisatie

De organisatie van het orkest bestaat uit een bestuur en vele helpende handen uit het orkest.

Bestuursleden

Ward Koopmans - voorzitter

Anne Lou Langendijk - blazerschef

Caroline Geelen - strijkerschef

Jan van Dijk - penningmeester

Mark Lansbergen - acquisitie en PR

Zonder belangrijke partners in onze sessies kunnen wij onze concerten niet organiseren. We danken daarom Gymnasium Novum (Voorburg), Stichting Begunstiging Bellitoni, onze groepsrepetitoren en vooral onze spelers die ook naast het musiceren veel werk verrichten om de concerten mogelijk te maken.