Bestuur en organisatie

De organisatie van het orkest bestaat uit een bestuur en vele helpende handen uit het orkest.

Bestuursleden

Ward Koopmans - voorzitter

René Reijnhart - penningmeester

Eva Post Uiterweer - secretaris

Marike Richters - blazerschef

Caroline Geelen - strijkerschef

Ying Wei Nio - bestuurslid

Mark Lansbergen - acquisitie en PR

Zonder belangrijke partners in onze sessies kunnen wij onze concerten niet organiseren. We danken daarom Gymnasium Novum (Voorburg), Stichting Begunstiging Bellitoni, onze groepsrepetitoren en vooral onze spelers die ook naast het musiceren veel werk verrichten om de concerten mogelijk te maken.