Orkest

Bij Bellitoni staan twee dingen hoog in het vaandel: samen met heel veel plezier muziek maken én een zo hoog mogelijke kwaliteit zien te bereiken. Die twee hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken en daarom proberen we ook uitdagend en afwisselend te programmeren. Niet alleen voor ons publiek, maar zeker ook voor onszelf!

Jurjen Hempel is sinds november 2009 de vaste dirigent van Bellitoni.

Symfonieorkest Bellitoni werd in 1979 opgericht op initiatief van een aantal oud-studenten. Oorspronkelijk een kamerorkest, groeide het in de jaren tachtig onder leiding van dirigent Alexandru Lascae uit tot een orkest met volwaardige 'romantische' symfonische bezetting. Binnen een tijdbestek van circa anderhalve maand wordt een concertprogramma podiumrijp gemaakt en uitgevoerd.
Het orkest komt twee keer per jaar bijeen en met een groot aantal steeds terugkerende gezichten heeft Bellitoni in de loop der jaren een geheel eigen identiteit gekregen. Het enthousiasme en de gedrevenheid van alle leden komt tot uiting in het hoge niveau van de concerten, waardoor het orkest zich een prominente plaats verworven heeft binnen het amateurcircuit van Nederland.

Het orkest komt twee keer per jaar bijeen, en wisselt per keer van samenstelling. Met een groot aantal steeds terugkerende gezichten heeft Bellitoni in de loop der jaren een heel eigen identiteit gekregen. De sfeer in het orkest wordt niet alleen bepaald door het feit dat nieuwe leden nog altijd via het vriendencircuit worden geworven, of door de gevarieerde leeftijdssamenstelling – tussen de 20 en 60 jaar – maar ook doordat er bij de repetities wordt gewerkt met een maximale mengeling van gedrevenheid en gezelligheid; tijdens de concerten wordt dit enthousiasme dan ook altijd gehoord en gevoeld.

De inspiratie van de huidige dirigent, Jurjen Hempel, draagt hieraan in ruime mate bij. Hij weet het geheel uit amateurmusici bestaande orkest met charme, vasthoudendheid en humor te bewegen zich keer op keer nóg professioneler in te zetten.

Het orkest werkt zeer regelmatig met solisten van internationale allure. Zo werden concerten gegeven met o.a.: Pieter Wispelwey, Hannes Minnaar, Maria Milstein, Paolo Giacometti, Charlotte Margiono, Godfried Hoogeveen, Alexander Kerr, Gregor Horsch, Miranda van Kralingen, Joris van Rijn, Theodora Geraets, Frederieke Saeijs, Viktor Liberman en Quirine Viersen.