Bellitoni Steunen

U kunt Bellitoni op diverse manieren (extra) steunen: 1. Sponsor een concert, 2. Adverteer of 3. Word vriend van Bellitoni  of maak een vriendelijk bedrag over op NL 40 INGB 0000 2696 39 t.n.v. Bellitoni. Dank voor uw steun!

Voor iedereen is er een geschikte mogelijkheid om Bellitoni in haar ambities te steunen. Hieronder vindt u nadere informatie.

Sponsor een concert

U levert een bijdrage aan de kosten van één of meerdere concerten. Arrangementen hierin zijn bespreekbaar met het bestuur. De stichting Bellitoni is een culturele ANBI, waardoor u fiscaal gunstig kunt steunen. Mail ons voor de mogelijkheden. De ANBI-gegevens inclusief beleidsdoelstellingen en geconsolideerde financiele gegevens vindt u hier.

Adverteer

Image
advertentie-voorbeeld

In ons programmaboek kunt u adverteren met een halve of een hele pagina. Het programma is full colour, 15x15 cm en verschijnt per sessie in een oplage van circa 1500 exemplaren. Mail ons voor de mogelijkheden.

Tarieven:

Voor 3 sessies (1,5 jaar): 1/2 € 250 excl. BTW / 1/1 € 500 excl. BTW incl. 3 x 1/2 vrijkaartjes

Voor 1 sessie: 1/2 € 100 excl. BTW / 1/1 € 200 excl. BTW  per sessie incl. 1/2 vrijkaartjes

Adverteren in ons interne bulletin Bellibuzz en op de website behoort ook tot de mogelijkheden.

Word vriend van Bellitoni

......en geef daarmee aan het Fonds Alexandru Lascae, dat beheerd wordt door de Stichting Begunstiging Bellitoni (SBB). Het Fonds Alexandru Lascae beoogt bijzondere projecten van Bellitoni te steunen met als doel het voortbestaan, maar vooral de verdere ontwikkeling te bevorderen. Zo kan het Fonds Bellitoni ondersteunen bij omvangrijke programma's, tournee's, vernieuwing van instrumentarium, communicatie- en marketingmiddelen. De stichting is een culturele ANBI en biedt u als begunstiger fiscale voordelen. De ANBI-gegevens inclusief beleidsdoelstellingen en geconsolideerde financiële gegevens van de SBB vindt u hier.

Meer informatie