De stichting SBB

De stichting Begunstiging Bellitoni

Ter ondersteuning van Symfonieorkest Bellitoni is de Stichting Begunstiging Bellitoni (SBB) opgericht, met daaraan gekoppeld het Fonds Alexandru Lascae. Door de naamgeving van het fonds willen wij de herinnering aan deze zo geliefde dirigent Alexandru Lascae levend houden, die de kwaliteit van het orkest in de twintig jaar van zijn dirigentschap tot grote hoogte wist te brengen.

Doel en activiteiten van de Stichting Begunstiging Bellitoni
De Stichting Begunstiging Bellitoni beoogt met het Fonds Alexandru Lascae de bevordering van de beoefening en verspreiding van klassieke muziek door financiële en organisatorische ondersteuning van het symfonieorkest Bellitoni. Te denken valt bijvoorbeeld aan grote producties met bijzonder instrumentarium, een tournee naar het buitenland, het faciliteren van het aantrekken van bijzondere solisten, het spelen in bijzondere zalen, de uitwisseling met een buitenlands orkest, het aanschaffen en/of vernieuwen van instrumentarium. De SBB heeft in het voorjaar 2014 de totstandkoming van een dvd over het Mahlerproject helpen realiseren. In 2016 heeft het Fonds Alexandru Lascae het orkest gesteund bij de aanschaf van een nieuwe set pauken en een aantal geluidsschermen ter bescherming van de strijkers die achter in het orkest vlak voor de blazers zitten. In 2018 droeg de SBB bij aan de totstandkoming van de nieuwe website van Bellitoni.

Wordt ook Vriend en steun Bellitoni met een gift!
Volgt u het orkest met belangstelling en bent u telkens weer nieuwsgierig naar het volgende programma? Draagt u Bellitoni een warm hart toe? Dan is hier uw kans om uw waardering voor Bellitoni te laten blijken door uw financiële bijdrage, waarmee u het orkest helpt zich te blijven ontwikkelen.
Download hier het aanmeldformulier en maak uw keuze uit drie mogelijkheden:
-    Een eenmalige bijdrage van minimaal € 30,00; u krijgt extra reductie op de voorverkoopprijs voor 2 kaartjes voor een concert in het eerstvolgende Bellitoniproject.
-    Een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 30,00 tot wederopzegging; u krijgt extra reductie op de voorverkoopprijs voor  2 kaartjes per Bellitoniproject.
-    Voor tenminste vijf jaar een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 30,00; u krijgt extra reductie op de voorverkoopprijs voor 2 kaartjes per Bellitoniproject en bij een bijdrage van € 100 per jaar of hoger ontvangt u jaarlijks 2 gratis kaartjes voor een Bellitoniconcert naar keuze.

U ontvangt na ontvangst van uw bijdragetoezegging een verklaring van ons, die u kunt gebruiken bij uw aangifte voor de Inkomstenbelasting. Voor eenmalige en jaarlijkse giften geldt voor de aftrek een giftendrempel. Als u zich voor tenminste vijf jaar vastlegt, is, door de ANBI-status van de SBB, uw donatie jaarlijks, zonder giftendrempel, voor 125% aftrekbaar, waardoor u per saldo minder geld kwijt bent dan u hebt gedoneerd!

Wij blijven graag met u bevriend
Zodra u zich aanmeldt als Vriend van Bellitoni ontvangt u als welkomstgeschenk de dvd over het Mahlerproject van Bellitoni uit voorjaar 2014, met daaraan toegevoegd de integrale geluidsopname van de Tweede Symfonie van Mahler in het Concertgebouw te Amsterdam. Om onze erkentelijkheid voor uw donatie te laten blijken krijgt u van ons per halfjaarlijks project voor twee kaartjes voor de locatie van uw keuze extra korting op de voorverkoopprijs. Bestel uw kaarten dan via Stichtingbb@gmail.com

Vul hieronder uw voorkeur in, bij voorbaat dank voor uw steun!

Donatie